ผักเทอร์นิพ

ผักเทอร์นิพ

ผักเทอร์นิพ

ผักเทอร์นิพ
ผักเทอร์นิพ

ผักแคลอรี่ต่ำ ลักษณะทั่วไป. เป็นพืชในเขตหนาวและอบอุ่น จัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae เป็นอาหารของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่บางครั้งก็ใช้เป็นอาหารสัตว์

มีถิ่นกำเนิดในรัสเซีย ไซบีเรีย เป็นพืชสองฤดู แต่เติบโตเป็นพืชฤดูเดียว ลักษณะคล้ายหัวไชเท้ากินส่วนของราก ขยายใหญ่เรียกว่ารากบวม 10 ผักแคลอรี่ต่ำ. ตัวช่วยลดน้ำหนัก

มีหลายรูปแบบ เช่น ใบแบน ทรงกระบอก ใบสีเขียวอ่อน บาง มีขนปกคลุม เป็นที่นิยมมากในรัฐทางใต้ของสหรัฐอเมริกาและในยุโรป

หัวผักกาดเคยเป็นพืชผักที่สำคัญในญี่ปุ่น จีนตอนเหนือ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันความสำคัญของมันลดน้อยลง สำหรับประเทศไทยยังไม่แพร่หลาย

เนื่องจากคนไทยนิยมบริโภคหัวผักกาดจีนมากกว่าหัวผักกาด จึงมีรสชาติและกรอบอร่อยดี แต่ต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้แตกหรือขาดตรงกลาง กินรากที่เป็นหัวใต้ดิน สีขาวดูเหมือนหัวไชเท้า แต่มีรูปร่างที่สั้นกว่า นิยมใช้ในซุป ซุป หรือสตูว์ เพื่อรับประทานในจานสเต็ก สลัด

การใช้และคุณค่าทางโภชนาการ เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ ในวงศ์ Brassicaceae มีวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินบีสูง

เช่น แคลเซียมและคาร์โบไฮเดรต ปรุงได้ทั้งหัวและใบ เช่น ต้ม ซุป หรือใช้ปรุงอาหารก็ได้เช่นกัน หัวผักกาดจีน หรือหัวไชเท้า

Low calorie vegetables. General characteristics. It is a plant in cold and warm regions. Organized in the family Brassicaceae, it has been food for humans since prehistoric times. but sometimes used as animal feed.

It is native to Russia, Siberia. It is a bi-season plant. but grows as a one-season plant Looks like a radish that eats part of the root. Enlarged called root swelling 10 low calorie vegetables. Weight loss aids

There are many forms such as flat, cylindrical, light green, thin, pubescent leaves, very popular in the southern states of the United States and in Europe.

Beets used to be an important vegetable crop in Japan, Northern China, Europe and the United States. But now its importance has diminished. For Thailand, it is not widespread.

Since Thai people prefer to consume Chinese turnips more than turnips. Turnips are so flavorful and crispy. But must be harvested at a reasonable distance to prevent splitting or splitting in the middle. eat underground roots White looks like a radish. It has a shorter shape and is commonly used in soups, stews or stews to serve in steaks, salads.

Usage and nutritional value Like other plants in the family Brassicaceae, beets are high in vitamin A, vitamin C and B vitamins.

such as calcium and carbohydrates Both heads and leaves can be cooked, such as boiling, soups, or even cooking, Chinese turnips or radishes.

ผักเทอร์นิพ

สนับสนุนโดย >>>> คลิ๊ก <<<<

แนะนำติชมได้ที่ naturegeek.org