ถั่วแมคคาเดเมีย

ถั่วแมคคาเดเมีย

ถั่วแมคคาเดเมีย

ช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนจากการเผาผลาญ
โรคเมตาบอลิกเป็นโรคที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดสูง คอเลสเตอรอลสูง

โรคเบาหวานประเภท 2 โรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งการรับประทานถั่วแมคคาเดเมียอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้ได้

การวิจัยพบว่าการกินถั่วแมคคาเดเมียอาจช่วยป้องกันทั้งโรคอ้วนจากการเผาผลาญและโรคเบาหวานประเภท 2 โดยการลดระดับน้ำตาลในเลือดจากการอดอาหาร

ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่รับประทานถั่วแมคคาเดเมีย 28-84 กรัมต่อวันจะมีระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1c) ลดลงและสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ในระยะยาว

ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด
งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการกินถั่วเช่นแมคคาเดเมียอาจช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น

นอกจากนี้จากการวิจัยในหนูที่เป็นเบาหวานพบว่าหนูที่รับประทานอาหารมัฟฟาสูงจะมีลักษณะคล้ายถั่วแมคคาเดเมียร่วมกับการออกกำลังกายจะสามารถลดระดับน้ำตาลที่สะสมได้มากขึ้นหนูที่ออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว

Reduces the risk of metabolic obesity. Metabolic disease is a disease caused by a number of risk factors, including hyperglycemia. High cholesterol

Type 2 diabetes, cardiovascular disease, and eating macadamia nuts may reduce your risk of developing these diseases.

Research shows that eating macadamia nuts may help prevent both metabolic obesity and type 2 diabetes by lowering fasting blood sugar levels.

Research shows that people who ate 28-84 grams of macadamia nuts per day had lower blood sugar (HbA1c) levels and had long-term blood sugar control.

Helps control blood sugar
Several studies have shown that eating nuts such as macadamia might help people with type 2 diabetes control their blood sugar better.

In addition, research in diabetic rats showed that rats at a high muffa diet were macadamia-like, combined with exercise, were able to reduce accumulated sugar levels even more. Exercise alone.

It may help prevent cancer
Because macadamia nuts are rich in antioxidants such as flavonoid or vitamin E. Which has properties to help combat inflammation Help lower cholesterol levels

And helps prevent damage to cells caused by free radicals That may lead to cancer. Therefore, eating foods that are high in antioxidants, such as macadamia nuts. It may be able to help prevent cancer itself.

ถั่วแมคคาเดเมีย

สนับสนุนโดย >>>> คลิ๊ก <<<<

แนะนำติชมได้ที่ naturegeek.org